Слънчева енергия и PV панели

ТенденцииПрез 2016г в света са присъединени около 76ГВ мощности от ФЕЦ, през 2015г около 51ГВ, а през 2014г - 39ГВ като общо те са достигнали 304ГВ. Тъй като 100МВ мощности от АЕЦ имат потенциал да генерират ток колкото 500МВ от ФЕЦ, може да кажем че тези 305ГВ се равняват близо на 60ГВ АЕЦ или 60 реактора - хилядника, като тези в Козлодуй. За Еврпа през 2016г се наблюдава спад на инсталираните мощности с цели 20% на 6.9ГВ от 8.6ГВ през 2015г. но това колебание не обръща по никакъв начин тенденцията за целия свят соларните мощности да нарастват по експоненциална зависимост. За 2016г нарастъкът е с 49%. В Китай са инсталирани 34.54ГВ мощности, малко повече отколкото Китай е имал в края на 2015г сумарно, като мощностите там са удвоили до 77.42ГВ.

През 2016г най-много нови инсталирани мощности на ФЕЦ има в Китай - 34.2ГВ, в САЩ - 14ГВ и в Япония - 8.6ГВ.


За цяла енергийна система са нужни всякакви източници на енергия, за да се комбинират предимствата им. Не може да имаме само вятърни централи, защото може да нямаме постоянен вятър или да имаме само ФЕЦ, защото може да нямаме слънце в даден момент. Не може да имаме и само АЕЦ, който да не може да спрем ако не ни трябва токът му или само газови централи на чието гориво не бихме издържали финансово.


В много държави по света вече ФЕЦ не се нуждаят от субсидии, въпреки че сравнението на цените не може да се сведе до сравнение на две числа. За сравнения не може да гледаме цените на ДКВЕР, тъй като те са регулирани. Трябва да се гледат цените на свободните пазари на ток в света, а не навсякъде има такива. При това и там е доста сложно да се правят изводи тъй като различните мощности са изграждани в най-различни години. Цената на тока от АЕЦ присъединен към мрежата преди 30 години със сигурност би била по-ниска от тази на фотоволтаик инсталиран преди 5 години, но най-вероятно би била двойно по-висока ако и двете централи се присъединят към мрежата през 2017г. Това разбира се силно зависи и от държавата за която говорим, нейното технологично развитие, нейните ресурси и годишната й слънчева радиация.

Енергийната система едва ли скоро ще бъде осигурявана от един вид източник. Всеки тип електроцентрали си има предимства и недостатъци, просто техния процентен дял ще се изменя с времето, но със сигурност ФЕЦ-овете ще заемат все по-достойно място.