Слънчева енергия и PV панели

Други Връзки


 • International Solar Energy Society - ISES, световната организация с център във Freiburg, Германия:
 • Energy Charts in Germany
 • Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis
 • Tenders for solar projects

  ЕС инвестира годишно огромни средства в наука, включително възообновяеми източници, които трудно се усвояват и дори се финансират държави извън ЕС:
 • cordis.europa.eu

  Сайтове в България:
 • Природен газ в България
 • Вятърни турбини